Ova stranica koristi kolačiće. Pretraživanjem ove stranice slažete se sa općim uvjetima korištenja službene web stranice www.dalkoning.hr
Radoševac 72 - 01.03.2021

Slike sa gradilišta 01.03.2021.

Osnovne informacije

Arhitekt: Neno Kezić dip. ing. arh.

Broj stanova: 34

Broj garažnih mjesta: 66

Površina: 3.767,70 m2

Broj građevinske dozvole:
Klasa: UP/I-361-03/19-01/000320;
Ur.broj: 2181/01-03-02/12-20-0026

Slike projekta

 • Slike projekta

   

 • Slike projekta

   

 • Slike projekta

   

 • Tlocrt

   

 • Slike projekta

   

 • Parkirališna mjesta

   

 • Slike projekta

   

 • Parkirališna mjesta

   

 • Slike projekta

   

 • Slike projekta

   

Slike gradilišta

 • 01.03.2021.

01.03.2021.

 • 01.08. 2020.

01.08.2020.

 • 01.01. 2021.

01.01.2021.

 • 03.07. 2020.

03.07.2020.

 • 01.12. 2021.

01.12.2020.

 • 02.06. 2020.

02.06.2020.

 • 09.11. 2020.

09.11.2020.

 • 12.05. 2020.

01.02.2019.

 • 06.10.2020.

06.10.2020.

 • 01.02. 2019.

12.05.2020.

 • 03.09.2020.

03.09.2020.


© 2023 Dal kon ing d.o.o.