Ova stranica koristi kolačiće. Pretraživanjem ove stranice slažete se sa općim uvjetima korištenja službene web stranice www.dalkoning.hr

“Dal - kon ing” d.o.o. je tvrtka osnovana u Splitu, 02.11.1993.. Osnovna djelatnost tvrtke je inženjering u graditeljstvu. Sjedište je u Vukovarskoj ulici broj 148, Split.

Uvod

1Od osnutka do danas tvrtka je vodila svoje poslovanje s pretežno mladim, visokoobrazovanim kadrom.

Tvrtka danas broji četrnaest stalno zaposlenih radnika, od kojih je više od pola s visokom i višom, a ostali sa srednjom stručnom spremom. Prosječna starost radnika je četrdeset godina.

“Dal - kon ing” d.o.o. je s početnih 500.000,00 Kn (petstotisuća Kuna) godišnjeg prihoda u 1994. godini, istog progresivno povećavao, i u 2006. godini ostvario do sada rekordnih 230.000.000,00 Kn (dvjestotridesetmilijuna Kuna), čime se već nekoliko godina uzastopno svrstao među 500 (petsto) najuspješnijih tvrtki u Republici Hrvatskoj..

Do sada izgrađeno

U prvih 17 (sedamnaest) godina svog djelovanja, tvrtka “Dal - kon ing” d.o.o. je izvela 250.000,00 m2 (dvjestopedesettisuća m2) stambeno-poslovnih prostora.

Djelatnost “Dal - kon ing“ - a pri tome je podrazumijevala:

 • cjelokupno financiranje investicijskih projekata od ideje, do prodaje,
 • kupnju i pripremu zemljišta za građenje,
 • organiziranje, vođenje i koordiniranje svih aktivnosti vezano uz pripremu prostorno-planske dokumentacije,
 • organiziranje, vođenje i koordiniranje svih aktivnosti vezano uz izradu svih razina projektne dokumentacije,
 • organiziranje, vođenje i koordiniranje svih aktivnosti vezano uz ishođenje nužnih suglasnosti i dozvola na izrađenu projektnu dokumentaciju,
 • organiziranje, vođenje i koordiniranje svih aktivnosti vezano uz izgradnju građevina visokogradnje, uključivo poziciju glavnog izvoditelja radova,
 • prodaju nekretnina koje smo izgradili.

2Izgrađene se građevine nalaze u splitskom naselju Pazdigrad, gdje je “Dal - kon ing” d.o.o. izveo 56.000,00 m2 (pedesetšesttisuća m2) brutto površine stambeno-poslovnih građevina. Uz navedene građevine, naša je tvrtka izvela cjelokupnu prateću komunalnu infrastrukturu.

Uz građevine na Pazdigradu, “Dal - kon ing” d.o.o. je izveo i reprezentativnu zgradu “Belveder” na križanju Vukovarske i Velebitske ulice u Splitu. Predmetna zgrada je brutto površine 16.000,00 m2 (šesnaesttisuća m2).

Do konca 2003. godine, “Dal - kon ing” d.o.o. je završio i izgradnju apartmanskih građevina u splitskim predjelima RadoševacTrstenik i Zenta. Na predmetnim je lokacijama izvedeno 26.000,00 m2 (dvadesetšesttisuća m2) građevina.

U 2005. godini, za 18 mjeseci rada, naša je tvrtka izvela stambeno-poslovne građevine radnog naziva “Žnjanski blizanci“, M 4-1 i M 10-1. Brutto površina građevina je 36.000,00 m2 (tridesetšesttisuća m2). Predmetne građevine nominirane su u 2005. godini za najbolju stambenu izgradnju u Republici Hrvatskoj u natjecanju za prestižnu svjetsku nagradu “Cemex“, i ušle među prve tri građevine.

U prvoj polovici 2007. godine “Dal - kon ing“ d.o.o. je nakon 24 mjeseca rada završio izgradnju i predao korisnicima 81.000,00 m2 (osamdesetjednutisuću m2) stambeno-poslovnog prostora u građevini “Brodarica“, s 384 (tristoosamdesetčetiri) stana, 16.000,00 m2 (šesnaesttisuća m2) poslovnih prostora i 950 (devetstopedeset) garažno-parkirališnih mjesta.

U izgradnji ove zgrade “Dal - kon ing“ je prethodno uspješno proveo inženjerski zahtjevan posao uklanjanja 45.000,00 m2 (četrdedsetpettisuća m2) bivših tvorničkih zgrada “Diokom“-a, i ne manje zahtjevan posao sačuvanja i obnove 1700 godina starog “Dioklecijanovog akvedukta“, u duljini 100 m.

U poslovnom dijelu zgrade “Brodarica“ “Dal - kon ing“ je izgradio prvi, splitski, poslovni hotel “Atrium“ kategorije pet zvjezdica, kapaciteta 200 (dvjesto) ležaja, te Regionalni centar Hypo Group Alpe-Adria, iza zagrebačkog, najveći u Republici Hrvatskoj.

Brodarica“ je u 2007godini proglašena za najbolju stambenu izgradnju u Republici Hrvatskoj u natjecanjuza prestižnu svjetsku nagradu “Cemex“.

U 2008. godini naša je tvrtka završila izgradnju i svoje prve građevine u Zagrebu, stambeno-poslovne građevine radnog naziva “Safir-Telur“, Radnička cesta-Supilova ulica, površine 32.000,00 m2, sa 185 (stoosamdesetpet) stanova i 2.000,00 m2 (dvijetisuće m2) poslovnih prostora.

Početkom listopada 2010. godine “Dal - kon ing“ d.o.o. je izgradio novu stambenu građevinu na Sućidru, površine cca 2.400,00 m2 (dvijetisućečetristo m2) stambenih prostora.

Stambeno-poslovna građevina “Dražanac”, na izuzetno atraktivnoj lokaciji splitske Rive,

U gradnji

Građevina “Radoševac 2”, na izuzetno atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini glavnih splitskih plaža i sportskog centra.

U pripremi za gradnju

5U pripremi za godine koje slijede “Dal - kon ing“ d.o.o. od značajnijih građevina radi na:

 • stambeno-poslovnoj građevini “Contarini”, na izuzetno atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini Dioklecijanove palače,
 • stambenom naselju u gradu Hvaru,

Donacije i pomoći

Tijekom svojeg djelovanja, tvrtka “Dal - kon ing” d.o.o. je obavila niz donacija i pomoći raznim institucijama i događajima na području Grada Splita.

Među značajnijima ističemo:

 • doniranje svih značajnijih događaja u organizaciji Grada Splita,
 • potpuna sanacija i rekonstrukcija odjela dječje hematulogije i onkulogije KBC “Firule” u Splitu,
 • izrada projektne dokumentacije za uređenje telekobalt jedinice onkuloškog odjela KBC “Firule” u Splitu,
 • organiziranje, koordiniranje i vođenje poslova uređenja onkuloškog odjela KBC “Firule” u Splitu,
 • novčana pomoć i sponzorstvo organizatorima festivala zabavne glazbe “Splitski festival”,
 • novčana pomoć raznim manifestacijama studenata Fakulteta građevinskih znanosti u Splitu,
 • novčana pomoć učenicima nekuliko splitskih srednjih škula u organizaciji maturalnih svečanosti,
 • novčane pomoći splitskim amaterskim športskim klubovima iz jedrenja, karatea, vaterpula, juda,
 • donacija košarkaškom klubu “Split CO“,
 • donacija veslačkom klubu HVK “Gusar“,
 • stipendiranje hrvatske veslačke reprezentacije u ciklusima 2000. - 2004., 2004. - 2008. i 2008. - 2012..

Izgrađeno do 2019.


UKUPNO: 263.257,00 m²


U gradnji


UKUPNO: 5.154,48 m²


U pripremi


© 2024 Dal kon ing d.o.o.